Giri představuje tým webových vývojářů a zkušených manažerů z oblasti ICT

Jednatel společnosti

Jiří Hošek

Jiří je zakladatelem a současně jednatelem společnosti Giri s.r.o. Jeho doménou jsou moderní technologie a digitalizace, v nichž se pohybuje již více než 10 let. Při své práci čerpá ze svého technického vzdělání, jež získal na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, a také z vlastních zkušeností získaných při řešení projektů ve spolupráci s lokálními i mezinárodními ICT firmami.

Jiří je ženatý a má jednoho syna. V Giri má na starosti zejména komunikaci se zákazníky, koordinaci byznys projektů a strategický rozvoj firmy. Jako jednatel společnosti také zodpovídá za provozní záležitosti a podporu vývojového týmu.

Hosek_2018

Naše klíčové produkty a služby

Rozšiřujeme možnosti účetního systému Pohoda. Přidáváme nové funkce, které zvýší vaši efektivitu při používání Pohody.

Vyvíjíme aplikace se zaměřením na optimalizaci toku ekonomických dokumentů ve firmách.

Udělejte první krok k automatizaci zpracování účetních dokladů v ekonomickém systému Pohoda.