Importujte data z Excelu do Pohody
na pár kliků

Používáte program Microsoft Excel pro přípravu podkladů k vystavování vašich faktur nebo vám v tomto formátu odběratelé posílají své objednávky či faktury? Zkrátka, pokud je jedním ze zdrojů vašich účetních dat Excel soubor, máme pro vás řešení umožňující velice snadné a automatizované zpracování těchto dat - nástroj Exceldocs.

Exceldocs je jeden z našich doplňkových nástrojů pro účetní systém Pohoda, kterému na vstupu předáte MS Excel soubor (přípony .xls, xlsx) a o nic dalšího se nemusíte starat. Exceldocs načte importovaný soubor a podle předem definované struktury z něj vytvoří účetní doklady, které automaticky importuje do agendy Vydaných nebo Přijatých faktur, Ostatních pohledávek či Ostatních závazků vašeho účetního systému Pohoda. Vy tak ušetříte drahocený čas, který byste jinak strávili zdlouhavým ručním zadáváním všech potřebných dat.

Naše klíčové produkty a služby

Rozšiřujeme možnosti účetního systému Pohoda. Přidáváme nové funkce, které zvýší vaši efektivitu při používání Pohody.

Vyvíjíme aplikace se zaměřením na optimalizaci toku ekonomických dokumentů ve firmách.

Udělejte první krok k automatizaci zpracování účetních dokladů v ekonomickém systému Pohoda.