Nejnovější technologie a agilní vývoj jako základ našich špičkových aplikací

Poznejte novou úroveň efektivity při práci s účetními doklady a s účetním systémem Pohoda. Díky řešení Docspoint a dalším přidruženým aplikacím získáte ze své Pohody ještě více, než bylo doposud možné. Jednotlivé produkty si nyní stručně představíme:

Docspoint – komplexní řešení pro snadnou správu a distribuci účetních dokladů odkudkoli do vašeho systému Pohoda. Doklady díky Docspointu můžete do Pohody importovat jako fotky z mobilního telefonu, e-mailem, scanem, nebo prostým přetažením souboru ve vašem počítači. Už žádné ruční přepisování.

Watchdocs – utilita, která je součástí řešení Docspoint a zajišťuje automatizovaný import dokladů z různých zdrojů do systému Pohoda.

Exceldocs – aplikace, která zajišťuje převod a následný import účetních dat uložených ve formátu MS Excel do účetního systému Pohoda. Na vstupu aplikaci předáte soubor ve formátech xls či xlsx a celý import dat do Pohody již necháte na ní.