Jsme tým vývojářů zapálených do automatizace zpracování účetních dat.

Společnost Giri s.r.o., založená v roce 2015, je dynamicky se rozvíjejícím start-upem zaměřeným na vývoj softwarových řešení pro digitalizaci různých typů účetních dokladů a jejich automatizovaný import do účetních systémů. Naším cílem je poskytovat nástroje v oblasti digitalizace dokumentů, jež našim zákazníkům celkově zjednoduší práci s dokumenty, sníží administrativní zátěž a ve výsledku výrazně zefektivní workflow. Díky tomu mohou majitelé účetních firem, nezávislí účetní, pracovníci účetních oddělení či ekonomických úseků dosahovat výrazně vyšší produktivity práce a soustředit se na činnosti s vyšší přidanou hodnotou.

Vždy se snažíme nejprve porozumět potřebám našich zákazníků tak, abychom byli schopni dodat řešení na míru. Vývoj našich produktů probíhá agilně a v těsné spolupráci se zákazníky, kteří se účastní jejich testování a mohou tak maximálně ovlivnit konečný výstup produktu.

Spokojenost zákazníků a důvěra v naše řešení je jednou z našich hlavních motivací, stejně jako dodávat na trh vysoce kvalitní produkty postavené na nejmodernějších technologiích. Podpora zákazníků, mezi něž nejčastěji patří účetní kanceláře, malé a střední firmy s vlastním účetním oddělením či organizace s potřebou vývoje zakázkového software, je naše hlavní priorita. Představuje pro nás jednu z hlavních konkurenčních výhod oproti jiným softwarovým společnostem.

Naše klíčové produkty a služby

Rozšiřujeme možnosti účetního systému Pohoda. Přidáváme nové funkce, které zvýší vaši efektivitu při používání Pohody.

Vyvíjíme aplikace se zaměřením na optimalizaci toku ekonomických dokumentů ve firmách.

Udělejte první krok k automatizaci zpracování účetních dokladů v ekonomickém systému Pohoda.